Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 01-04-2014: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu tại Quyết định số 70/2009/QĐ.UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh Nghệ An quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 04)
19-03-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 07)
20-03-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để nhập dữ liệu, kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 14)
25-03-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 21)
26-03-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014. (trang 22)
10-03-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật năm 2014. (từ trang 23 đến trang 26)
10-03-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 30)
28-03-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường, củng cố và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 34)
25-01-2014 Quyết định số 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2014. (từ trang 35 đến trang 54)
27-01-2014 Quyết định số 482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Từ năm 2014 đến năm 2018). (từ trang 55 đến trang 69)
07-03-2014 Quyết định số 811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 78)
10-03-2014 Quyết định số 828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu. (từ trang 79 đến trang 86)
28-03-2014 Thông báo số 140/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2014. (từ trang 87 đến trang 94)
50,928,064 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner