Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 09-07-2014: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-06-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định các mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 2621/QĐ- TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 06)
05-06-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 14)
11-06-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 16)
11-06-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 18)
20-06-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 24)
20-06-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch. (từ trang 25 đến trang 26)
24-04-2014 Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tỉnh Nghệ An hoạt động thủy sản trên các vùng biển. (từ trang 27 đến trang 29)
20-05-2014 Quyết định số 2165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 34)
20-05-2014 Quyết định số 2169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 35 đến trang 46)
11-06-2014 Quyết định số 2585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 8 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 47)
09-07-2014 Quyết định số 3179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển Nghệ An thành trung tâm công nghệ thông tin vùng Bắc Trung Bộ. (từ trang 48 đến trang 64)
24-04-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 68)
03-07-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. (từ trang 69 đến trang 80)
27-05-2014 Thông báo số 248/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2014. (từ trang 81 đến trang 90)
26-06-2014 Thông báo số 312/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2014. (từ trang 91 đến trang 101)
20-06-2014 Quyết định số 2799/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 102)
26-06-2014 Quyết định số 2929/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 103)
49,892,205 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner