Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 04-08-2014: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2014 Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. (từ trang 03 đến trang 47)
16-07-2014 Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 49)
16-07-2014 Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 50 đến trang 51)
16-07-2014 Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 59)
01-08-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí xảy ra ách tắc giao thông do thiên tai gây nên trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 60 đến trang 66)
11-07-2014 Quyết định số 3232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 04/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 67 đến trang 71)
22-07-2014 Quyết định số 3395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Điều tra, lập quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn 2035”. (từ trang 72 đến trang 75)
30-07-2014 Quyết định số 3571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tiếp công dân và Nghị định định số 64/2014/NĐ.CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 76 đến trang 80)
29-07-2014 Thông báo số 384/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2014. (từ trang 81 đến trang 90)
49,892,283 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner