Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 03-09-2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-08-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 18)
06-08-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 20)
15-08-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 23)
19-08-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 42)
20-08-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chính sách đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 43 đến trang 45)
21-08-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách du lịch tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 58)
22-08-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và các đơn vị liên quan tại các cảng biển tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 73)
04-08-2014 Quyết định số 3673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị giai đoạn 2014 đến 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 74 đến trang 96)
21-08-2014 Quyết định số 4039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 97 đến trang 102)
08-08-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới. (từ trang 103 đến trang 105)
13-08-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2014. (từ trang 106 đến trang 107)
49,892,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner