Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 29-09-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 07)
18-09-2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp, tổ chức thu và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 10)
22-09-2014 Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương và Phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 20)
23-09-2014 Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 32)
11-09-2014 Quyết định số 4453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế. (từ trang 33 đến trang 51)
18-09-2014 Quyết định số 4603/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đề án Kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 69)
19-09-2014 Quyết định số 4654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 70 đến trang 92)
26-08-2014 Thông báo số 439/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2014. (từ trang 93 đến trang 99)
50,927,967 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner