Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 02-10-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-09-2014 Quyết định số 54/2014QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 45)
25-09-2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy đinh về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 47)
30-09-2014 Quyết định số 67/2014QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 53)
01-10-2014 Quyết định số 68/2014QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 54 đến trang 65)
01-10-2014 Chỉ thị số 18/2014CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/1998/CT-UB.NN, ngày 20/7/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới. (từ trang 66 đến trang 68)
22-09-2014 Quyết định số 4686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Đề án đổi mới công tác truyền thông khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. (từ trang 69 đến trang 78)
24-09-2014 Quyết định số 4757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 79 đến trang 88)
26-09-2014 Thông báo số 515/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2014. (từ trang 89 đến trang 99)
49,891,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner