Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 45 + 46 xuất bản ngày 17-11-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2014 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 09)
17-10-2014 Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về rà soát, đánh giá, công bố, công khai, quản lý, khai thác dữ liệu về thủ tục hành chính, chia sẻ thông tin và chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 21)
21-10-2014 Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy trình vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An. (từ trang 22 đến trang 23)
28-10-2014 Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương. (từ trang 24 đến trang 32)
30-10-2014 Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý giống, vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 33 đến trang 43)
04-11-2014 Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý sử dụng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 51)
07-11-2014 Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 56)
08-11-2014 Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 65)
17-11-2014 Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 66 đến trang 76)
07-11-2014 Quyết định số 6147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 77 đến trang 89)
29-10-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 90 đến trang 93)
28-10-2014 Thông báo số 584/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2014. (từ trang 94 đến trang 99)
49,892,510 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner