Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 47 + 48 xuất bản ngày 01-12-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-10-2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 18)
27-10-2014 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 34)
27-10-2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 35 đến trang 57)
27-10-2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 58 đến trang 75)
17-11-2014 Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành dự thảo VBQPPL có quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 76 đến trang 81)
24-11-2014 Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền miễn giảm cho người có công. (từ trang 82 đến trang 83)
14-11-2014 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 84)
14-11-2014 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 85)
14-11-2014 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 86)
14-11-2014 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 87 đến trang 90)
14-11-2014 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm. (từ trang 91 đến trang 95)
28-11-2014 Thông báo số 642/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2014. (từ trang 96 đến trang 106)
50,928,055 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner