Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 04-01-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2014 Nghị quyết số 141/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. (từ trang 03 đến trang 04)
11-12-2014 Nghị quyết số 142/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. (từ trang 05 đến trang 07)
12-12-2014 Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2015. (từ trang 08 đến trang 15)
12-12-2014 Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toàn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 16 đến trang 17)
12-12-2014 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. (từ trang 18 đến trang 79)
12-12-2014 Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 86)
12-12-2014 Nghị quyết số 148/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020. (từ trang 87 đến trang 90)
12-12-2014 Nghị quyết số 150/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 3, điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 91 đến trang 92)
19-12-2014 Quyết định số 99/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về khuyến nông viên cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 93 đến trang 97)
10-12-2014 Quyết định số 6919/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chúc vụ phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 98)
50,927,974 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner