Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 04-01-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2014 Nghị quyết số 145/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015. (từ trang 03 đến trang 24)
12-12-2014 Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 28)
12-12-2014 Nghị quyết số 151/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi và kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận ở khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 31)
12-12-2014 Nghị quyết số 153/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 85)
12-12-2014 Nghị quyết số 154/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 275/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định Đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 86)
12-12-2014 Nghị quyết số 155/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015. (từ trang 87 đến trang 90)
12-12-2014 Nghị quyết số 156/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2015. (từ trang 91 đến trang 92)
12-12-2014 Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 93 đến trang 95)
12-12-2014 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015. (từ trang 96 đến trang 101)
12-12-2014 Nghị quyết số 159/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015. (từ trang 102 đến trang 103)
49,891,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner