Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 09-01-2015: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2014 Quyết định số 7184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. (từ trang 02 đến trang 16)
22-12-2014 Quyết định số 7212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý ngành Y tế tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2014-2017 có tính đến năm 2020). (từ trang 17 đến trang 33)
22-12-2014 Quyết định số 7218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Quy hoạch hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014-2030. (từ trang 34 đến trang 59)
25-12-2014 Quyết định số 7343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án: Phát triển Nghệ An thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2015-2020. (từ trang 60 đến trang 75)
30-12-2014 Quyết định số 7468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh tổng thể bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. (từ trang 76 đến trang 91)
30-12-2014 Quyết định số 7498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015. (từ trang 92 đến trang 99)
49,892,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner