Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 20-01-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2014 Quyết định số 101/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 08)
26-12-2014 Quyết định số 102/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 37)
31-12-2014 Quyết định số 7591/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt Quy hoạch Thuỷ lợi các huyện miền núi thượng nguồn sông Cả đến năm 2030. (từ trang 38 đến trang 65)
31-12-2014 Quyết định số 7592/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch Thuỷ lợi vùng Phủ Quỳ, tỉnh Nghệ An đến năm 2030. (từ trang 66 đến trang 84)
14-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Cúp vàng Xứ Nghệ. (từ trang 85 đến trang 93)
08-01-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2015. (từ trang 94 đến trang 97)
05-01-2015 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 98)
06-01-2015 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 99)
49,892,121 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner