Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 05-02-2015: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2014 Quyết định số 103/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Yên Thành. (từ trang 04 đến trang 07)
30-12-2014 Quyết định số 104/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Tương Dương. (từ trang 08 đến trang 11)
30-12-2014 Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. (từ trang 12 đến trang 15)
30-12-2014 Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. (từ trang 16 đến trang 19)
30-12-2014 Quyết định số 107/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. (từ trang 20 đến trang 23)
30-12-2014 Quyết định số 108/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 24 đến trang 27)
30-12-2014 Quyết định số 109/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Thanh Chương. (từ trang 28 đến trang 31)
30-12-2014 Quyết định số 110/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. (từ trang 32 đến trang 35)
30-12-2014 Quyết định số 111/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. (từ trang 36 đến trang 39)
30-12-2014 Quyết định số 112/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. (từ trang 40 đến trang 43)
30-12-2014 Quyết định số 113/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳ Châu. (từ trang 44 đến trang 47)
30-12-2014 Quyết định số 114/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quế Phong. (từ trang 48 đến trang 51)
30-12-2014 Quyết định số 115/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. (từ trang 52 đến trang 55)
30-12-2014 Quyết định số 116/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. (từ trang 56 đến trang 59)
30-12-2014 Quyết định số 117/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nam Đàn. (từ trang 60 đến trang 63)
30-12-2014 Quyết định số 118/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. (từ trang 64 đến trang 67)
30-12-2014 Quyết định số 119/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. (từ trang 68 đến trang 71)
30-12-2014 Quyết định số 120/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Đô Lương. (từ trang 72 đến trang 75)
30-12-2014 Quyết định số 121/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Diễn Châu. (từ trang 76 đến trang 79)
30-12-2014 Quyết định số 122/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Con Cuông. (từ trang 80 đến trang 83)
30-12-2014 Quyết định số 123/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Anh Sơn. (từ trang 84 đến trang 87)
21-01-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020. (từ trang 88 đến trang 99)
49,891,307 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner