Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 10-02-2015: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-01-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 48)
22-01-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế sử dụng thông tin, thông báo, báo động phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 49 đến trang 52)
27-01-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tính đến 2030. (từ trang 53 đến trang 71)
29-01-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy định quản lý hoạt động dịch vụ mô tô nước trên biển tại địa bàn thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An. (trang 72)
03-02-2015 Chỉ thị số 04/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 73 đến trang 75)
21-01-2015 Quyết định số 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình công tác năm 2015. (từ trang 76 đến trang 101)
21-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức Tết trồng cây xuân Ất Mùi năm 2015. (từ trang 102 đến trang 103)
49,910,231 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner