Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 05-03-2015: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2014 Quyết định số 93/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2015. (từ trang 03 đến trang 52)
06-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 53 đến trang 58)
30-01-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 71)
09-02-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 72 đến trang 75)
31-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2015. (từ trang 76 đến trang 78)
12-02-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. (từ trang 79 đến trang 81)
13-02-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp chống chặt phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015. (từ trang 82 đến trang 85)
07-02-2015 Quyết định số 571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015. (từ trang 86 đến trang 94)
07-02-2015 Quyết định số 568/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 95)
11-02-2015 Quyết định số 668/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức (Hoa - Chi cục Văn thư Lưu trữ). (trang 96)
12-02-2015 Quyết định số 737/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức (A. Lương Chi cục Phát triển nông thôn). (trang 97)
11-02-2015 Thông báo số 88/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 2 năm 2015. (từ trang 98 đến trang 99)
50,928,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner