Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 02-08-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2015 Nghị quyết số 160/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. (từ trang 03 đến trang 04)
09-07-2015 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 05)
09-07-2015 Nghị quyết số 162/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2015. (trang 06)
10-07-2015 Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 07 đến trang 15)
10-07-2015 Nghị quyết số 164/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 45)
10-07-2015 Nghị quyết số 165/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. (từ trang 46 đến trang 89)
10-07-2015 Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 -2020. (từ trang 90 đến trang 91)
10-07-2015 Nghị quyết số 167/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 92 đến trang 93)
10-07-2015 Nghị quyết số 168/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 94 đến trang 110)
49,892,294 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner