Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 04-08-2015: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2015 Nghị quyết số 169/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 – 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 05)
10-07-2015 Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 08)
10-07-2015 Nghị quyết số 171/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 10)
10-07-2015 Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 12)
10-07-2015 Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi hỗ trợ cho Tổ hoà giải, hoà giải viên và tổ chức bầu hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 14)
10-07-2015 Nghị quyết số 174/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 18)
10-07-2015 Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 – 2020. (từ trang 19 đến trang 20)
10-07-2015 Nghị quyết số 176/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 23)
10-07-2015 Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế vay vốn để giải phóng mặt bằng cho một số dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An năm 2015 và những năm tiếp theo. (từ trang 24 đến trang 25)
10-07-2015 Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phân loại đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V. (từ trang 26 đến trang 27)
10-07-2015 Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 28 đến trang 148)
10-07-2015 Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ thu nhập cho công chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 149 đến trang 150)
49,910,317 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner