Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 01-09-2015: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và hạn mức công nhận diện tích đất nông nghiệp do tự khai hoang cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp. (từ trang 04 đến trang 07)
24-07-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 19)
11-08-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Nghệ An. (từ trang 20 đến trang 24)
12-08-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. (từ trang 25 đến trang 29)
17-08-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về nội dung, mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 30 đến trang 31)
21-08-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 42)
24-08-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. (từ trang 43 đến trang 53)
26-08-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 54 đến trang 58)
11-07-2015 Chỉ thị số 14/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 61)
29-07-2015 Quyết định số 3255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020. (từ trang 62 đến trang 69)
06-08-2015 Quyết định số 3396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 70 đến trang 87)
03-08-2015 Thông báo số 472/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2015. (từ trang 88 đến trang 94)
24-07-2015 Quyết định số 3166/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 95)
24-07-2015 Quyết định số 3168/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 96)
25-07-2015 Quyết định số 3198/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 97)
30-07-2015 Quyết định số 3268/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 98)
17-08-2015 Quyết định số 3589/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch,Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 99)
50,928,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner