Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 15-10-2015: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-09-2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 09)
08-10-2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 13)
08-10-2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 28)
21-09-2015 Quyết định số 4210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án " Đề án phát triển y tế miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020". (từ trang 29 đến trang 46)
01-10-2015 Quyết định số 4454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa thủy lợi, thủy điện tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 47 đến trang 58)
08-10-2015 Quyết định số 4568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 64)
12-10-2015 Quyết định số 4639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Săng lẻ Tương Dương đến năm 2020. (từ trang 65 đến trang 82)
22-09-2015 Quyết định số 4261/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 83)
22-09-2015 Quyết định số 4262/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 84)
22-09-2015 Quyết định số 4263/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 85)
29-09-2015 Quyết định số 4388/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 86)
30-09-2015 Thông báo số 596/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2015. (từ trang 87 đến trang 95)
50,936,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner