Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 25-10-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-10-2015 Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 06)
19-10-2015 Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 16)
20-10-2015 Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 32)
06-10-2015 Quyết định số 4507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Thí điểm Chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2015 - 2016". (từ trang 33 đến trang 54)
13-10-2015 Quyết định số 4654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức sản xuất rau an toàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. (từ trang 55 đến trang 62)
13-10-2015 Quyết định số 4655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển sản xuất cây ngô tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. (từ trang 63 đến trang 69)
13-10-2015 Quyết định số 4656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. (từ trang 70 đến trang 77)
14-10-2015 Quyết định số 4666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại cơ quan Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 78 đến trang 88)
20-10-2015 Quyết định số 4764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung 08 nguồn gen các loại cây dược liệu quý, hiếm vào danh mục một số loài cây trồng, vật nuôi thuộc Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. (từ trang 89 đến trang 90)
23-10-2015 Quyết định số 4854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An. (từ trang 91 đến trang 99)
49,892,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner