Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 05-11-2015: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-10-2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế quy định được UBND tỉnh ban hành tại QĐ số 54/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014. (từ trang 03 đến trang 41)
27-10-2015 Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước tại khu B và khu C thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 43)
31-10-2015 Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 56)
31-10-2015 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 91)
02-11-2015 Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. (từ trang 92 đến trang 94)
28-10-2015 Thông báo số 689/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2015. (từ trang 95 đến trang 103)
49,892,442 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner