Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2016: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2015 Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – làng nghề tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 19)
21-12-2015 Quyết định số 74/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2016. (từ trang 20 đến trang 25)
23-12-2015 Quyết định số 77/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. (từ trang 26 đến trang 39)
29-12-2015 Quyết định số 78/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 70)
31-12-2015 Quyết định số 79/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội thành phố Vinh. (trang 71)
31-12-2015 Chỉ thị số 22/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. (từ trang 72 đến trang 75)
28-12-2015 Quyết định số 6236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 76 đến trang 83)
30-12-2015 Quyết định số 6341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tổ chức, sắp xếp lại, giải thể các Trạm phát lại phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 84 đến trang 88)
31-12-2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. (từ trang 89 đến trang 93)
29-12-2015 Thông báo số 832/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2015. (từ trang 94 đến trang 100)
29-12-2015 Quyết định số 6262/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 101)
30-12-2015 Quyết định số 6366/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 102)
30-12-2015 Quyết định số 6368/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 103)
49,888,682 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner