Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 11-01-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý an toàn thực phẩm ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 16)
04-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 24)
04-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 34)
05-01-2016 Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2016. (từ trang 35 đến trang 37)
23-12-2015 Quyết định số 6105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 38 đến trang 51)
29-12-2015 Quyết định số 6278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị gia tăng của nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. (từ trang 52 đến trang 64)
29-12-2015 Quyết định số 6282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. (từ trang 65 đến trang 78)
30-12-2015 Quyết định số 6343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển thuỷ sản tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 79 đến trang 93)
31-12-2015 Quyết định số 6420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Nghệ An vào Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. (từ trang 94 đến trang 97)
06-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016. (từ trang 98 đến trang 99)
49,910,442 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner