Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-01-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2015 Nghị quyết số 195/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 05)
20-12-2015 Nghị quyết số 196/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 77)
20-12-2015 Nghị quyết số 198/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 78 đến trang 79)
20-12-2015 Nghị quyết số 199/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ quản lý phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 81)
20-12-2015 Nghị quyết số 200/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 82 đến trang 83)
20-12-2015 Nghị quyết số 201/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan,tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016. (từ trang 84 đến trang 87)
20-12-2015 Nghị quyết số 202/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2016. (từ trang 88 đến trang 89)
20-12-2015 Nghị quyết số 203/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND năm 2016. (từ trang 90 đến trang 93)
20-12-2015 Nghị quyết số 204/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016. (từ trang 94 đến trang 95)
49,888,564 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner