Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 15-02-2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2015 Quyết định số 75/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2016. (từ trang 03 đến trang 51)
21-12-2015 Quyết định số 76/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 56)
04-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Chi cục Kiểm lâm trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm. (từ trang 57 đến trang 62)
08-01-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế giải báo chí Nghệ An. (từ trang 63 đến trang 69)
08-01-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu thỏa thuận tối đa đối với hình thức tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào các ngày nghỉ trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 71)
07-01-2016 Quyết định số 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. (từ trang 72 đến trang 84)
08-01-2016 Quyết định số 97/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An. (từ trang 85 đến trang 92)
22-01-2016 Quyết định số 377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 đến năm 2020 định hướng đến năm 2025. (từ trang 93 đến trang 99)
49,887,708 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner