Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 10-03-2016: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất bồi thường GPMB và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng Nhà Văn hóa khối 10, phường Lê Lợi, thành phố Vinh. (từ trang 03 đến trang 04)
20-02-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 12)
24-02-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 14)
02-03-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 25)
02-03-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 40)
02-03-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 41 đến trang 45)
24-02-2016 Quyết định số 699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành đề án tăng cường thực hiện công tác xây dựng quản lý và khai thác dữ liệu tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 55)
29-02-2016 Quyết định số 740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Con Cuông đến năm 2020. (từ trang 56 đến trang 79)
29-02-2016 Quyết định số 758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Đàn đến năm 2020. (từ trang 80 đến trang 99)
01-03-2016 Quyết định số 763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An. (từ trang 100 đến trang 105)
26-01-2016 Thông báo số 61/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2016. (từ trang 106 đến trang 110)
29-02-2016 Thông báo số 104/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2016. (từ trang 111 đến trang 115)
05-02-2016 Quyết định số 616/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 116)
05-02-2016 Quyết định số 618/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 117)
23-02-2016 Quyết định số 688/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 118)
24-02-2016 Quyết định số 705/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 119)
49,888,625 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner