Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 25-05-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 13)
11-05-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 31)
13-05-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 34)
16-05-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 35)
17-05-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 36 đến trang 53)
17-05-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nghệ An. (từ trang 54 đến trang 58)
17-05-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 63)
27-04-2016 Quyết định số 1852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 64 đến trang 73)
11-05-2016 Quyết định số 2090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 74 đến trang 79)
13-05-2016 Quyết định số 2113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đến năm 2020. (từ trang 80 đến trang 98)
18-05-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi THPT Quốc gia và tuyển sinh năm 2016 trong ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. (từ trang 99 đến trang 100)
17-05-2016 Quyết định số 2162/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 101)
49,888,671 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner