Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 10-06-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-05-2016 Quyết định số 2211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. (từ trang 03 đến trang 10)
23-05-2016 Quyết định số 2277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. (từ trang 11 đến trang 30)
25-05-2016 Quyết định số 2322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chi trả chế độ chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả tại tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 35)
27-05-2016 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghi Lộc đến năm 2020. (từ trang 36 đến trang 60)
31-05-2016 Quyết định số 2437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 61 đến trang 67)
01-06-2016 Quyết định số 2490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "tăng cường bảo đảm an toàn giao thông nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An". (từ trang 68 đến trang 88)
01-06-2016 Quyết định số 2492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An. (từ trang 89 đến trang 101)
05-05-2016 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 102)
05-05-2016 Quyết định số 1938/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 103)
49,888,828 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner