Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 01-07-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 04)
02-06-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 13)
11-06-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 26)
14-06-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 38)
01-06-2016 Quyết định số 2491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Cai nghiện và Quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 39 đến trang 47)
22-06-2016 Quyết định số 2874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳ Châu đến năm 2020. (từ trang 48 đến trang 71)
27-06-2016 Quyết định số 3004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030. (từ trang 72 đến trang 86)
24-06-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. (từ trang 87 đến trang 101)
24-06-2016 Thông báo số 359/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2016. (từ trang 102 đến trang 111)
11-06-2016 Quyết định số 2682/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 112)
11-06-2016 Quyết định số 2686/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 113)
11-06-2016 Quyết định số 2688/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 114)
49,888,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner