Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 12-09-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 14)
30-08-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 16)
30-08-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 25)
31-08-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. (từ trang 26 đến trang 28)
22-08-2016 Quyết định số 4052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 29 đến trang 36)
26-08-2016 Quyết định số 4139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Huy động nguồn lực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020". (từ trang 37 đến trang 42)
01-09-2016 Quyết định số 4240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển hạ tầng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 43 đến trang 56)
07-09-2016 Quyết định số 4331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 57 đến trang 95)
29-08-2016 Thông báo số 524/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2016. (từ trang 96 đến trang 103)
49,909,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner