Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 20-10-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. (từ trang 03 đến trang 05)
04-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 06 đến trang 52)
04-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (từ trang 53 đến trang 60)
04-08-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 61 đến trang 69)
04-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt, đổi tên đường đợt V và đặt tên cầu vượt trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 70 đến trang 75)
04-08-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. (từ trang 76 đến trang 101)
04-08-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 102 đến trang 113)
04-08-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 114 đến trang 125)
04-08-2016 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. (từ trang 126 đến trang 127)
04-08-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. (từ trang 128 đến trang 129)
04-08-2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 130 đến trang 131)
04-08-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xãcó tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 132 đến trang 136)
04-08-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 137 đến trang 145)
04-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 146 đến trang 155)
49,888,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner