Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 01-11-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-10-2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 12)
10-10-2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 20)
12-10-2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 38)
12-10-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ điều trị và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 39 đến trang 41)
18-10-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số định suất và mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 44)
20-10-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 47)
07-10-2016 Quyết định số 4886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 51)
13-10-2016 Quyết định số 4982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 52 đến trang 74)
18-10-2016 Quyết định số 5072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 75 đến trang 87)
06-10-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10, chủ động công tác phòng, chống hạn hán, lũ lụt, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông và sản xuất năm 2017. (từ trang 88 đến trang 90)
27-09-2016 Thông báo số 582/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2016. (từ trang 91 đến trang 103)
49,888,039 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner