Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 28-11-2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-10-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 14)
09-11-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 19)
22-11-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch bến xe phía Bắc huyện Yên Thành vào Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (trang 20)
25-11-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 34)
25-10-2016 Quyết định số 5155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Phong đến năm 2020. (từ trang 35 đến trang 58)
03-11-2016 Quyết định số 5447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án "Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020". (từ trang 59 đến trang 67)
26-11-2016 Quyết định số 5896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển đội tàu khai thác hải sản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. (từ trang 68 đến trang 86)
28-11-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 87 đến trang 91)
49,888,491 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner