Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 09-01-2017: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2016 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 61)
16-12-2016 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 62 đến trang 63)
16-12-2016 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 66)
16-12-2016 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 67 đến trang 69)
16-12-2016 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. (từ trang 70 đến trang 73)
16-12-2016 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 74 đến trang 78)
16-12-2016 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 79 đến trang 81)
16-12-2016 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 82 đến trang 85)
16-12-2016 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 86 đến trang 87)
16-12-2016 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 88 đến trang 91)
16-12-2016 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2017. (từ trang 92 đến trang 94)
16-12-2016 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2017. (từ trang 95 đến trang 97)
16-12-2016 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2012 - 2016. (từ trang 98 đến trang 99)
49,910,255 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner