Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 10-02-2017: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 08)
20-12-2016 Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 15)
20-12-2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 19)
20-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 20 đến trang 25)
20-12-2016 Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 28)
20-12-2016 Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 32)
20-12-2016 Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 33 đến trang 38)
27-12-2016 Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về Cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 39 đến trang 45)
28-12-2016 Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 60)
06-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 66)
13-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 67 đến trang 87)
13-01-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An. (từ trang 88 đến trang 97)
13-01-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An. (từ trang 98 đến trang 102)
23-01-2017 Thông báo số 35/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1 năm 2017. (từ trang 103 đến trang 111)
49,888,048 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner