Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 01-03-2017: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2016 Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Về cơ chế quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2017. (từ trang 03 đến trang 41)
20-01-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 49)
23-01-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 50 đến trang 51)
23-01-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 53)
24-01-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm Y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 54 đến trang 56)
24-01-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 59)
25-01-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 60 đến trang 61)
25-01-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 62 đến trang 71)
15-02-2017 Quyết định số 560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ đến năm 2020. (từ trang 72 đến trang 99)
06-01-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 100 đến trang 102)
49,888,507 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner