Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 15-06-2017: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Khung giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 05)
31-05-2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 09)
02-06-2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 23)
05-06-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 52)
05-06-2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. (từ trang 53 đến trang 54)
30-05-2017 Quyết định số 2282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư. (từ trang 55 đến trang 56)
01-06-2017 Quyết định số 2337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Thôn, bản Nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020. (từ trang 57 đến trang 62)
13-06-2017 Quyết định số 2523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Anh Sơn đến năm 2020. (từ trang 63 đến trang 81)
14-06-2017 Quyết định số 2559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An năm 2017. (từ trang 82 đến trang 87)
07-06-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 88 đến trang 91)
12-06-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). (từ trang 92 đến trang 95)
49,910,367 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner