Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 20-07-2017: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-06-2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 06)
30-06-2017 Quyết định số 51/207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004 và Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 28/12/2013của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 08)
03-07-2017 Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ 19 Quyết định do UBND tỉnh Nghệ An ban hành về phí và lệ phí. (từ trang 09 đến trang 15)
07-07-2017 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. (từ trang 16 đến trang 25)
17-07-2017 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 32)
05-07-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên biển. (từ trang 33 đến trang 35)
12-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (từ trang 36 đến trang 53)
20-06-2017 Quyết định số 2656/QĐ-BCĐPTDL của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Nghệ An. (từ trang 54 đến trang 63)
30-06-2017 Quyết định số 2883/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đồng bộ hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020. (từ trang 64 đến trang 84)
03-07-2017 Quyết định số 2937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Trồng cây Quế Quỳ tại huyện Quế Phong giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 85 đến trang 90)
18-07-2017 Quyết định số 3175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 91 đến trang 102)
49,887,690 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner