Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 20-10-2017: 1 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-10-2017 Quyết định số 4963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 01 và Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 02 đến trang 171)
49,909,914 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner