Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 23-10-2017: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-09-2017 Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 10)
22-09-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 23)
22-09-2017 Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 33)
09-10-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 53)
10-10-2017 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 89/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 ban hành Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 54)
13-10-2017 Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 58)
13-10-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 9 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 60)
16-10-2017 Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét, cho phép và quản lý việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 68)
19-10-2017 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vinh” cho sản phẩm cam quả của tỉnh Nghệ An. (từ trang 69 đến trang 86)
12-10-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng ở đô thị. (từ trang 87 đến trang 90)
49,888,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner