Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 07-01-2018: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 04 đến trang 15)
20-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 24)
20-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ, vườn cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 26)
20-12-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 39)
20-12-2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 43)
20-12-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 45)
20-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 50)
20-12-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. (từ trang 51 đến trang 56)
20-12-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 59)
20-12-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. (từ trang 60 đến trang 66)
20-12-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 67 đến trang 69)
20-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 71)
20-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 72 đến trang 75)
20-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 76 đến trang 97)
20-12-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018. (từ trang 98 đến trang 99)
20-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 100 đến trang 107)
20-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018. (từ trang 108 đến trang 110)
20-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018. (từ trang 111 đến trang 113)
20-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 114 đến trang 115)
50,975,992 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner