Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 10-01-2018: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ nội dung"có đơn thư, khiếu nại tố cáo trong thời gian xem xét chờ xử lý" tại điểm d khoản 3 Điều 3 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh. (trang 03)
26-12-2017 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 32)
26-12-2017 Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 33 đến trang 38)
26-12-2017 Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2018. (từ trang 39 đến trang 44)
26-12-2017 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 47)
29-12-2017 Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 50)
02-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 51 đến trang 53)
02-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm. (từ trang 54 đến trang 56)
13-12-2017 Quyết định số 6026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất nông nghiệp tại các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2018". (từ trang 57 đến trang 74)
03-01-2018 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển làng nghề và làng có nghề trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến 2020. (từ trang 75 đến trang 87)
08-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật. (từ trang 88 đến trang 89)
27-12-2017 Thông báo số 801/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2017. (từ trang 90 đến trang 98)
50,976,378 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner