Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 01-03-2018: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2017 Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018. (từ trang 03 đến trang 47)
31-01-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời khen thưởng, xử lý trách nhiệm, kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 48 đến trang 55)
05-02-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 68)
07-02-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Chỉ thị số 59/2001/CT-UB ngày 07/12/2001 của UBND tỉnh về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 69)
09-02-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 06/2013/QĐ.UBND.VX phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020. (từ trang 70 đến trang 76)
13-02-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 77 đến trang 81)
06-02-2018 Quyết định số 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến các sản phẩm nông - lâm nghiệp, thủ công nghiệp đặc trưng bản địa, các Sản phẩm đặc sắc của Khu DTSQ miền Tây Nghệ An gắn với phát triển kinh tế du lịch, giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 82 đến trang 88)
13-02-2018 Quyết định số 654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mây tre trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển ngành mây tre tỉnh Nghệ An đến năm 2025. (từ trang 89 đến trang 100)
26-02-2018 Thông báo số 113/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2 năm 2018. (từ trang 101 đến trang 107)
50,976,055 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner