Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 10-10-2018: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-09-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất mà được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất để khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 17)
05-09-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh. (từ trang 18 đến trang 20)
05-09-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh. (từ trang 21 đến trang 25)
10-09-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh. (từ trang 26 đến trang 35)
25-09-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Khoản 11 điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 09 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 36 đến trang 37)
02-10-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An sản xuất, cung ứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 38 đến trang 40)
04-10-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 về việc quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác và thu mua tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 41)
05-10-2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi bổ sung Điều 2, Điều 3 tại các quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 43)
28-08-2018 Chỉ thị số 11/2018/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019. (từ trang 44 đến trang 52)
09-10-2018 Chỉ thị số 12/2018/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi; Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; Phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. (từ trang 53 đến trang 55)
25-09-2018 Quyết định số 4255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 62)
08-10-2018 Quyết định số 4503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu, lớp 10 PTDTNT THPT năm học 2019 - 2020. (từ trang 63 đến trang 70)
30-08-2018 Thông báo số 567/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2018. (từ trang 71 đến trang 81)
25-09-2018 Thông báo số 625/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2018. (từ trang 82 đến trang 90)
50,975,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner