Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2019: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 07)
20-12-2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 35)
24-12-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm. (từ trang 36 đến trang 38)
28-12-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 39 đến trang 41)
07-12-2018 Chỉ thị số 15/2018/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2019. (từ trang 42 đến trang 44)
28-12-2018 Quyết định số 5772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019. (từ trang 45 đến trang 57)
28-12-2018 Quyết định số 5871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn, rừng ven biển, đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển các khu rừng ngập mặn, rừng ven biển, các hệ sinh thái có tầm quan trọng đối với việc phòng hộ, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030, của tỉnh Nghệ An. (từ trang 58 đến trang 111)
13-12-2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. (từ trang 112 đến trang 113)
24-12-2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống đói, rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân. (từ trang 114 đến trang 116)
03-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân năm 2018, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật. (từ trang 117 đến trang 118)
25-12-2018 Thông báo số 804/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2018. (từ trang 119 đến trang 122)
49,866,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner