Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 25-04-2019: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-03-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 06)
29-03-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa, Công ty Cổ phần cấp nước Diễn Châu, Công ty Cổ phần cấp nước Quỳnh Lưu, Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành sản xuất, cung ứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 09)
29-03-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn của các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 12)
08-04-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 14)
25-04-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 22)
04-04-2019 Quyết định số 1017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 33)
10-04-2019 Quyết định số 1114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 75 -CTr/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 51)
10-04-2019 Quyết định số 1115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 74 -CTr/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 72)
10-04-2019 Quyết định số 1116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2025. (từ trang 73 đến trang 84)
18-04-2019 Quyết định số 1249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020. (từ trang 85 đến trang 90)
08-04-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính” 2019. (từ trang 91 đến trang 94)
49,866,784 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner