Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 31-05-2019: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-05-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 08)
06-05-2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số nội dung hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 09 đến trang 14)
14-05-2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 19)
14-05-2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020. (từ trang 20 đến trang 24)
17-05-2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. (từ trang 25 đến trang 64)
28-05-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 66)
28-05-2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 67 đến trang 73)
29-05-2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 70/2012/QĐ - UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành ban hành quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 74 đến trang 75)
21-05-2019 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An. (từ trang 76 đến trang 79)
31-05-2019 Quyết định số 1984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 83)
13-05-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh năm 2019. (từ trang 84 đến trang 88)
49,867,210 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner