Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 12-07-2019: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 06)
04-06-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động dịch vụ mô tô nước trên biển tại thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 10)
07-06-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 12)
21-06-2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 17)
11-07-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 36)
11-07-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. (từ trang 37 đến trang 50)
05-07-2019 Quyết định số 2525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. (từ trang 51 đến trang 79)
20-06-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 83)
03-07-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 84 đến trang 88)
03-07-2019 Thông báo số 399/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2019. (từ trang 89 đến trang 94)
49,867,523 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner