Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 03-08-2019: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2019. (từ trang 02 đến trang 73)
12-07-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (từ trang 74 đến trang 78)
12-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh bổ sung chủ trương dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km0 - Km15. (từ trang 79 đến trang 81)
12-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 trở về trước. (từ trang 82 đến trang 104)
12-07-2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 105 đến trang 112)
12-07-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2020. (từ trang 113 đến trang 115)
49,867,375 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner