Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 20-08-2019: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 123/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 05)
18-07-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 14)
23-07-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 và Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 16)
31-07-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 50)
01-08-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định 94/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An. (trang 51)
19-08-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về trình tự, thủ tục, rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 56)
24-07-2019 Quyết định số 2791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 57 đến trang 62)
02-08-2019 Quyết định số 2970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương Đề án “Phát triển thương mại biên giới tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. (từ trang 63 đến trang 69)
02-08-2019 Quyết định số 2973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 76)
15-07-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. (từ trang 77 đến trang 91)
08-08-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2019. (từ trang 92 đến trang 94)
08-08-2019 Thông báo số 482/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2019. (từ trang 95 đến trang 98)
50,993,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner